Previous Office Bearers- Archive (2)

Past Presidents

 

Sl no Name
1 Dr. V H Hanumanthiah
2 Dr. Sridhar Murthy J.N
3 Dr. Rajiv Naik
4 Dr. Rajagopal 
5 Dr. Naresh Shetty
6 Dr. Thomas Chandy 
7 Dr. Partha Sarathy
8 Dr. VijayKumar 
9 Dr. Ram Iyer 
10 Dr. Sharan Patil
11 Dr. Muralidhar
12 Dr. Uday Kumar
13 Dr. Purushotham V.J 
14 Dr. Ravindra
14 Dr. Deepak S
15 Dr. Anand Galagali
16 Dr. Shivanand
17 Dr. Ramesh Krishna
18 Dr. Bharath Raju
19 Dr. Harshad M Shah